Jsme schopni také zajistit kamenické práce – odkrytí a zakrytí hrobu či hrobky (spolu s uložením zesnulého do hrobu či hrobky), následné vytesání iniciál na pomník, zajištění fotokeramiky na hroby, žulových a kameninových uren včetně tesání iniciál na pomník. Dále zajistíme uložení urny do hrobu nebo vsyp na vsypové loučce.

Bližší informace na tel.: 603 814 572